Subscribe Now: Feed Icon

среда, 15. фебруар 2012.

Da li uslov za budžet ostaje 48 bodova?

StanojevicBlog.blogspot.com - Scenario kao i svake godine, država kaže da će uslov za budžet biti 60 ESPB bodova, studenti počnu da se bune, onda pregovaraju i na kraju se prihvati da i ove godine uslov za budžet bude 48 ESPB bodova.

Studenti su izneli svoje zahteve, čeka se odgovor države. Međutim, kao i svake godine i ove će gotovo sigurno uslov za budžet biti smanjen na 48 ESPB bodova. U prilog toj tvrdnji ide i činjenica da je ovo izborna godina, a koja stranka sme sebi da dozvoli luksuz da ne zadovolji zahteve studenata?

Implementacija Bolonjskog procesa kod nas ide veoma sporo i ne mogu se neke stavke te deklaracije primenjivati, a druge ne. 


"Beograd - Predstavnici studentskih parlamenata svih državnih univerziteta u Srbiji i najvećih studentskih organizacija zatražili su juče da uslov za upis naredne godine studija o trošku budžeta i dalje bude 48 bodova. Studenti traže od nadležnih suštinsku reformu visokog obrazovanja, izmene u sistemu finansiranja i niz drugih zahteva, za koje očekuju da budu ispunjeni donošenjem novog zakona o visokom obrazovanju.


Predsednik Studentske konferencije univerziteta Srbije Miša Živić je podsetio da je reforma visokog obrazovanja počela pre šest godina, ali da su svake godine u oktobru i novembru bili organizovani studentski protesti. Živić je istakao da dogovori studenata sa Ministarstvom prosvete nakon protesta nisu bili održivi na duži rok i da je cilj studentskih zahteva, oko kojih su se ujedinile sve organizacije akademaca, upravo reforme visokog obrazovanja održive na duži rok.

Studenti, između ostalog, traže da se sprovede ponovno vrednovanje opterećenja, jer smatraju da 60 ESP bodova podrazumeva mnogo više efektivno uloženih sati zbog neusklađenog gradiva i obaveza studenata.

- Šezdeset bodova treba da predstavlja između 1.500 i 1.800 sati koje student uloži u toku jedne godine za sve ispitne aktivnosti, što znači da bi, ako je radio, morao da položi ispit. Kod nas tih 60 bodova prelazi 2.000 sati godišnje. Dok ne budemo došli do toga da naših 60 bodova vredi koliko i u Evropi, i dalje ćemo imati probleme - naveo je Vladimir Smuđa, iz Saveza studenata Beograda.

Predstavnici akademaca traže i da svaki student koji se finansira iz budžeta ima pravo na produženu godinu i da u toku te godine može da polaže ispite van redovnih rokova. Oni smatraju da fakultete treba zakonski obavezati da definišu strukturu visine školarina i da se zakonom odredi maksimalna školarina. Po mišljenju akademaca, neophodno je uključiti socijalnu dimenziju u sistem finansiranja visokog obrazovanja i omogućiti materijalno ugroženim samofinansirajućim studentima da u toku školovanja ne plate školarinu jedne godine. Studenti traže i da se zakonski uredi visina administrativnih taksi koje student plaća fakultetu, zatim donošenje šifrarnika zanimanja, osnivanje fonda za razvoj visokog obrazovanja, ukidanje starosne granice od 26 godina za beneficije studenata, ali i da se omogući studentima koji su završili četvorogodišnje osnovne studije da se zaposle u školama
."

Нема коментара:

Постави коментар

Subscribe Now: Feed Icon